Aktuality

Závodisko zverejnilo termíny sezóny 2019

Už len necelé dva mesiace delia dostihových fanúšikov od začiatku tohtoročnej sezóny. Prvý míting s tradičnou prekážkovou Jarnou cenou Petržalky je na programe v nedeľu 7. apríla. Sezóna s dvadsiatkou mítingov skončí podľa zverejnenej termínovej listiny 27. októbra.

Väčšina mítingov bude v Bratislave, na „vidieku“ len štyri

Pohľad na termínovú listinu prezrádza, že tohtoročná sezóna bude mať takmer identickú podobu ako tá vlaňajšia, žiadna revolúcia sa tentokrát nekoná. Na programe zostáva „malé“ Turf-gala 12. mája s dvomi jarnými klasikami a ďalšími prípravnými dostihmi pred tradičným stredoeurópskym festivalom, ktorý sa odohrá prvú júnovú nedeľu, 2. júna. Druhý prirodzený vrchol sezóny, Slovenské derby, ktoré je najlepšie dotovanými dostihmi roka, sa v bratislavskom Starom háji odbehne 14. júla. Jesenná dámska klasika, Slovenské Oaks, bude vrcholom mítingu v posledný prázdninový deň 1. septembra, kým záverečné klasické dostihy, Slovenský St. Leger bude na programe o štyri týždne nato.

V sezóne 2019 sa všetky mítingy bez výnimky konajú v nedeľu, končí sa tak s občasným experimentovaním s dostihovou sobotou. Závodisku pri zostavovaní termínovej listiny pomohol aj fakt, že český Jockey Club zverejnil termíny tamojších mítingov už vlani v decembri a to, že pomerne dosť mítingov bude v sobotu, napríklad aj České derby. Oproti vlaňajšku sa znižuje počet dostihových mítingov na vidieckych dráhach. Bez zmeny zostávajú májový míting v Šuranoch a augustové „dožinky“ v Senici. Zmena nastáva v Topoľčiankach, kde sa odohrajú len dva mítingy v júni v rozmedzí troch týždňov. Augustový míting sa tento rok presúva do Bratislavy na nový termín týždeň po Slovenskom derby.

Z termínovej listiny jednotkových dostihov opäť zmizla „dámska“ Cena Quissisany, ktorej úlohu zastane už vlani na neskorší termín premiestnená Cena Whisky, a otáznik stále visí nad Veľkou cenou BBAG Baden-Baden pre dvojročné kone ponúknuté na jednej z dražieb baden-badenskej aukčnej spoločnosti. Tieto dostihy mali v posledných rokoch klesajúcu úroveň aj počet štartujúcich koní. Negatívny trend priemerného počtu štartujúcich koní na jedny dostihy viedol Závodisko aj k miernemu zníženiu počtu dostihov oproti vlaňajšku.

V klasických dostihoch klesajú dotácie

Spolu s termínovou listinou zverejnilo Závodisko aj propozície klasických dostihov a „jednotkových“ dostihov mítingu Turf-gala. Kým v kostra sezóny zostala po vlaňajších zmenách rovnaká, pohľad do propozícií prezrádza, že tu dochádza k poriadnym zmenám. Žiaľ, prevažne ide o zmeny k horšiemu. Pri väčšine klasických dostihov dochádza k zjednoteniu dotácie na 20 000 €, čo pri Jarnej cene kobýl a Oaks znamená pokles o 3 000 € (13 %) a pri Veľkej jarnej cene dokonca o 5 000 € (20 %). Pozitívny trend tak môžeme sledovať len v prípade Slovenského St. Leger, kde dotácia rastie o 1 000 € (5 %). Po rokoch rastu, prípadne aspoň ustáleného stavu, klesá o 14 % aj dotácia Slovenského derby. Najlepšie honorované dostihy sa tento rok pobežia o 55 000 €.

V prípade piatich medzinárodných dostihov mítingu Turf-gala dochádza k zníženiu o 4 000 € (14 %) len v prípade Ceny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – najvýznamnejšieho šprintu sezóny. Dotácia vytrvaleckej Veľkej ceny Slovenska zostáva bezo zmeny. Naopak rastú honoráre sprievodných dostihov, vo všetkých troch prípadoch o viac ako 15 %. Prvý vážnejší derby-trial Starohájske kritérium, trojročným kobylám vyhradená Cena Arvy aj strednotratiarska Cena Scottish Rifla sa tento rok budú behať o 15 000 €.

Závodisko znižuje kategóriu sprievodných medzinárodných dostihov počas derby-mítingu na dostihy prvej kategórie, a tým upravuje ich dotáciu na 10 000 €. Naopak pozitívnym smerom sa vyvíjajú dotácie dostihov druhej kategórie, ktoré sa v roku 2019 budú behať o 4 000 € (nárast o 11 %).

Foto: Karel Němec, canonprofi.eu

Autor: Daniel Mentel