Krátke správy

Klasickí víťazi dohlásení do derby

Obaja víťazi jarných klasických dostihov boli dohlásení do júlového Slovenského derby. Realizačný tím Petardu zo stajne Dr. Charvát oživil nádej na zisk takzvanej Trojkoruny, ktorú naposledy pred dvomi rokmi získal Arcturus. O slovenskú modrú stuhu plánuje zabojovať aj čerstvá víťazka Jarnej ceny kobýl Syrenka zo stajne Westminster Race Horses. Utorok 11. mája bol termínom škrtania a dohlášok aj pre medzinárodné dostihy počas Turf-gala a obaja klasickí víťazi boli dohlásení aj do Starohájskeho kritéria. Prekvapivý víťaz Veľkej májovej ceny Killwort smeruje do Veľkej ceny Slovenska, triumf v Jarnej míli sa zasa stal vstupenkou do Ceny Scottish Rifla pre Gray Toucha.

Autor: Daniel Mentel