Aktuality

Dostihy na Slovensku stoja na križovatke

V okolitých krajinách sa už dostihy rozbehli pred pár týždňami, centrálna slovenská dráha v bratislavskom Starom háji však zíva prázdnotou a informácie na oficiálnom webe Závodiska neveštia nič dobré. Všetky mítingy pôvodnej sezóny boli zrušené a komunikácia so zástupcami organizujúcej dostihovej autority viazne. Situáciu tak chcú zobrať do svojich rúk zástupcovia majiteľov, chovateľov a trénerov.

Slovenské profesné organizácie vyzvali na okamžité kroky

Pôvodné vyjadrenia zástupcov organizujúceho Závodiska o viacerých scenároch sezóny po uvoľnení protiepidemiologických opatrení sa ukázali ako „chlácholenie“ v neistých časoch. Od 20. mája by teoreticky bolo možné zorganizovať dostihové mítingy aspoň bez účasti divákov, od stredy 3. júna dokonca aj s účasťou menšieho počtu divákov (povolené budú akcie do 500 osôb). Po odpočítaní aktívnych účastníkov prevádzky – trénerov, jazdcov, ošetrovateľov a majiteľov – by určite zostalo aspoň niekoľko málo stoviek miest aj pre divákov. K takémuto stavu je však ďaleko, problémom ostáva takmer nulová komunikácia zo strany dostihovej autority.

S neutešenou situáciou sa nemieni zmieriť turfová komunita, ktorá by zrušením sezóny utrpela najviac. Minulú nedeľu sa v Senici stretli zástupcovia slovenských majiteľov, chovateľov aj trénerov združení v profesných asociáciách a diskutovali na tému aktuálneho vývoja v slovenskom turfe. V spoločnom stanovisku, ktoré zverejnili predseda Asociácie slovenských profesionálnych trénerov cvalových dostihových koní Ján Cagáň a predseda Slovenského zväzu chovateľov anglického plnokrvníka Miroslav Piskla, sa obracajú na Závodisko aj príslušné rezortné vedenie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby spoločným úsilím zachránili dostihovú sezónu 2020, hoci v redukovanej podobe tak, ako sa to deje v Česku, Maďarsku a Poľsku. Chovatelia a majitelia dostihových koní sú pripravení okamžite rokovať s ministrom Jánom Mičovským. Rovnako sú pripravení aj na diskusiu o dlhodobo udržateľnej perspektíve fungovania Závodiska, keďže jeho znefunkčnením by nebolo ohrozené živobytie len trénerov, jazdcov a ošetrovateľov, ale tiež pridružených profesií veterinárov, kováčov, výrobcov a dodávateľov krmív, či chovateľov, a v neposlednom rade samotných koní.

Na Slovensku je v súčasnosti chovaných približne 300 koní plemena anglický plnokrvník, ktorého sú dostihy výkonnostnou skúškou, nejde teda len o „zábavku bohatých“, ale o regulérny spôsob testovania výkonnosti za účelom zlepšovania genofondu. Odhliadnime teraz od faktu, že chov dostihových koní na Slovensku je čoraz menší a kone narodené domácim chovateľom uspejú vo významnejších dostihoch len výnimočne, zrušenie aktuálnej sezóny by znehodnotilo doteraz vynaložené úsilie pri príprave koní a znamenalo by reálne ohrozenie budúcnosti dostihov na Slovensku. Po podobný príklad nemusíme chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť do Rakúska, kde je na tento rok naplánovaný len jeden míting s cvalovými dostihmi.

Celá situácia má aj jeden vedľajší, hoci nemenej podstatný rozmer. Areál bratislavskej dostihovej dráhy v petržalskom Starom háji je už roky v hľadáčiku developerov, ktorí takmer 30-hektárový areál v rýchlej dostupnosti do centra na jednej strane a priľahlým lužným lesom na strane druhej vidia ako ideálny priestor pre rozširovanie zástavby. Tento areál mnohými označovaný ako „zelené srdce“ Petržalky plní nenahraditeľnú ekologickú a rekreačnú funkciu. Dostihové mítingy často lákajú celé rodiny s deťmi a v túto líniu v posledných rokoch podporovalo aj samotné Závodisko, keď investovalo nemalé prostriedky do revitalizácie zázemia, rekonštrukcie ihriska pre väčšie deti či stavby ihriska pre deti predškolského veku. Aj preto by teraz bola škoda zahodiť všetko, čo sa v areáli urobilo a nechať závodisko napospas svojmu osudu.

Ilustračné foto: Karel Němec, canonprofi.eu

Autor: Daniel Mentel