Krátke správy

Datthirey s dopingovým nálezom z Budapešti

Veľmi rozpačitú správu zdieľala na svojom facebookovom profile centrála Línek Racing. Vo vzorke odobranej po víťazstve Datthirey v šprintérskej Flandorffer Tamás Emlékverseny objavili maďarskí dopingoví emisári stopy prokainu, čo je látka používaná ako lokálne anestetikum. Správa o diskvalifikácií reprezentantky stajne EKOLS Skalica sa zatiaľ ešte v oficiálnych databázach neobjavila, v každom prípade ide o prípad s veľmi nejasným pozadím. Jaroslav Línek je dlhodobo vnímaný ako vzor slušného správania a je ťažké uveriť, že by sa mohol dopustiť úmyselného deliktu. V príspevku zverejnenom na Facebooku píše, že dané liečivo v stajni nepoužívajú a za posledné tri mesiace nebol liečený ani žiadny iný kôň v centrále.

Autor: Daniel Mentel