Krátke správy

O Slovenské derby zabojuje trinásť koní

V nedeľu 17. júla pár minút po pol siedmej sa do štartovacích boxov v bratislavskom Starom háji postaví trinásť uchádzačov o Slovenské derby. Bude medzi nimi tucet žrebcov a jediná kobyla – zimná kráľovná a naposledy štvrtá z Ceny Arvy Stratosferic. Tá bude ako jedna z dvoch koní reprezentovať domáce stajne, sekundovať jej bude tento rok iba raz prebehnutý Goldschatz. Do boja zasiahne aj trojica reprezentantov stajne Lokotrans na čele s víťazom švajčiarskeho derby Hello Hola Hay, ktorých doplnia víťaz Veľkej jarnej ceny a bronzový z Českého derby Darling In Pink, či štvrtý z Prahy Ashat. V poslednom možnom termíne sa medzi prihlásených dostal nemecké záujmy stajne Liegau hájaci Blue Lion z tréningu Jana Korpasa. Dominanciu českých stajní v stredoeurópskom turfe podčiarkuje ďalších sedem koní, s jedinou výnimkou účastníkov júnovej pražskej modrej stuhy.

Autor: Daniel Mentel